Πυρογραφία

Ημερήσιο 4ωρο σεμινάριο πυρογραφίας με τον Δημήτρη Παρδάκη. Δεν απευθύνεται σε αρχάριους.